21 lipca 2020

Szanowni Państwo

W związku  ze stanem  epidemicznym w kraju spowodowanym epidemią wirusa SARS-CoV2 (choroba COVID19), wymuszającym odwołanie lub przesunięcie zaplanowanych Wydarzeń, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników wspólnie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym podjęliśmy decyzję o realizacji konferencji w nowym terminie jedynie w chmurze –  na bazie internetowej platformy cyfrowej  (wersja DIGITAL).

W konsekwencji podjętej decyzji prosimy wszystkie osoby, które nie mogą uczestniczyć w Konferencji w dniach 26-27 i 29-30 października 2020 r. w godzinach popołudniowo-wieczornych w nowej formie, albo też chcą zmienić formę uczestnictwa w Konferencji na uczestnictwo online o kontakt z Biurem Organizacyjnym do dn. 31.07.2020.

Udział online pozwala m.in. na:

    • interaktywny udział w konferencji oraz wirtualnych wystawach z każdego miejsca (np. dom, pokój hotelowy),
    • uniezależnienie się od liczebności grup warsztatowych – w przypadku braku miejsca na warsztatach można wziąć w nich udział – także zadając pytania,  logując się do platformy cyfrowej lub odtworzyć nagranie w innym dogodnym momencie,
    • bezpieczny dostęp do wszystkich treści edukacyjnych w każdym miejscu i czasie z możliwością odtworzenia na każdym urządzeniu w czasie 3 miesięcy po zakończeniu wydarzenia, co umożliwia np. odtworzenie wykładów odbywających się w panelach równoległych w dowolnym czasie.

W związku z tym, że dostęp do platformy wymagać będzie uwierzytelnienia, a indywidualne dane dostępowe wraz z instrukcjami zostaną przekazane przed konferencją drogą elektroniczną (email, sms), osoby zainteresowane uczestnictwem online prosimy do 30.09.2020 o weryfikację swoich danych rejestracyjnych

Gorąco wszystkich zachęcamy do pozostania w gronie uczestników. Wierzymy, że realizacja Konferencji na Platformie Cyfrowej pozytywnie wpłynie na jej dostępność oraz wartość edukacyjną i tym samym doda jej atrakcyjności a  odsetek rezygnujących będzie bardzo mały.

Zgodnie z regulaminem – w niezależnych od Organizatora przypadkach, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu konferencji, a Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywają utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku z tego typu zmianami. Jednakże uwzględniając nadzwyczajnie okoliczności wszelkie zgłoszenia rezygnacji lub zmiany formy uczestnictwa rozpatrzymy indywidualnie. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że będziemy na bieżąco reagować na zalecenia organów państwowych i postępować zgodnie z nimi.

W przypadku zamiany pakietu droższego – uczestnictwo stacjonarne, na tańszy – uczestnictwo online, lub rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji zgłoszonej do 31 lipca 2020 r Uczestnik ma możliwość otrzymania vouchera o kwocie równoważnej  wpłaconej, a nie wykorzystanej kwocie z tytułu uczestnictwa umożliwiającego do 22 kwietnia 2021 zakup lub dofinansowanie zakupu wybranego pakietu uczestnika na dowolne konferencje medyczne lub szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne lub AltaSoft Sp. z o.o. sp. k. do końca 2021 roku. Aktualnie planowane inne konferencje PTA to: VI Kliniczne Forum Ekspertów 24-26.09.2020 r. https://forum2020.szkoleniapta.pl (konferencja planowana jako konferencja hybrydowa lub całkowicie online), XIII Konferencja Szkoleniowa wiosna 2021 i XIV Międzynarodowy Kongres PTA 29.09.2021 – 2.10.2021 r. https://kongres2021.pta.med.pl/. Voucher upoważnia dodatkowo do 5% zniżki na zakupywane w AltaSoft Sp. z o.o. Sp.k pakiety uczestnictwa, może zostać użyty do opłacenia lub dofinansowania opłaty za udział także innej osoby, która spełnia warunki uczestnika danej konferencji lub szkolenia (w przypadku wymienionych wyżej konferencji uczestnikami mogą być osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi). Niewykorzystana  kwota vouchera zwracana jest Uczestnikowi  do 7 dni od zakończenia jego ważności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15zp ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) w przypadku rezygnacji z vouchera i chęci otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, zwrot dokonywany jest do 180 dni od momentu otrzymania przez Biuro Organizacyjne pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału z wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty. Oczywiście dołożymy wszelkich starań aby taki zwrot mógł zostać dokonany wcześniej. Prosimy jednak o zrozumienie sytuacji,  brak możliwości realizacji Wydarzenia w zakładanych terminach i formach dotknął nas na finiszu prac organizacyjnych, co spowodowało już konieczność poniesienia większości kosztów organizacyjnych.

Z poważaniem

Lucjan Bojdak
Prezes Zarządu AltaSoft sp. z o.o. sp.k.