W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Uwaga: Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Udział STACJONARNY*

*Uwaga: Każdy z uczestników z opłaconym udziałem stacjonarnym w Konferencji otrzymuje w cenie dostępu stacjonarnego także możliwość dostępu online do wersji DIGITAL Konferencji.

Udział TYLKO ONLINE

Ze względu na aktualnie panujący stan epidemiczny i obowiązujące regulacje prawne uniemożliwiające stacjonarną organizację tego typu wydarzeń rejestracja (na udział stacjonarny w Konferencji) została wstrzymana do momentu zniesienia tego typu ograniczeń.

Zarejestruj się

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego

Udział STACJONARNY

Udział TYLKO ONLINE

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.01.2020 do 31.03.2020 po 31.03.2020
A Uczestnik – członek PTA 750 zł/922,50 zł1 850 zł/1045,50 zł1 950 zł/1168,50 zł1 320 zł/393,60 zł1
B Uczestnik – nie członek PTA 850 zł/1045,50 zł1 950 zł/1168,50 zł1 1000 zł/1230 zł1 320 zł/393,60 zł1
C Uczestnik – Pielęgniarka 650 zł/799,50 zł1 750 zł/922,50 zł1 800 zł/984 zł1 320 zł/393,60 zł1
G Osoba towarzysząca 550 zł/676,50 zł1 550 zł/676,50 zł1 550 zł/676,50 zł1

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Udział STACJONARNY

Udział TYLKO ONLINE

Opłata rejestracyjna Uczestnika obejmuje:

 • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów
 • dostęp do wystaw wirtualnych
 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Uczestnik Konferencji z opłaconym fee ma ponadto -w miarę wolnych miejsc, możliwość zarejestrowania się na wybrane bezpłatne zajęcia warsztatowe (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Start rejestracji na warsztaty: 30 dni przed datą rozpoczęcia konferencji.

Opłata rejestracyjna Osoby Towarzyszącej zawiera:

 • identyfikator
 • przewidziane programem posiłki

Osoba Towarzysząca nie ma możliwości uczestniczenia w sesjach i innych zajęciach merytorycznych oraz nie ma wstępu na wystawę medyczną.
Uczestnik Konferencji wraz z Osobą Towarzyszącą ma możliwość uczestniczenia w ewentualnych dodatkowo płatnych lub bezpłatnych aktywnościach pozamerytorycznych towarzyszących konferencji.

Opłata rejestracyjna Uczestnika obejmuje:

 • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów przy zachowaniu wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach)
 • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwośc porozmawiania z przedstawicielami
 • 12 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów)
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* W przypadku uczestnictwa w konferencji online certyfikat przyznawany jest po weryfikacji logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa, aktywności. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie indywidualnego ID oraz licznika czasu oraz aktywności online

Opcje dodatkowo płatne

Organizator może pobierać dodatkowe opłaty od Uczestników za:

 • certyfikowane kursy o ile takie zostaną uruchomione podczas Konferencji
 • udział w imprezach towarzyszących (pozamerytorycznych), o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, nie będącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA.

DOPŁATY do pełnego pakietu z noclegiem (tylko w przypadku Konferencji HYBRYDOWEJ)

Dopłata do pakietu z noclegiem w hotelu  Gołębiewski obejmuje 3 noclegi  27/28.10.2020, 28/29.10.2020, 29/30.04.2020 ze śniadaniem. Wysokość dopłaty zależna jest od wybranego rodzaju pokoju.

Rodzaj rezerwacji Dopłata netto/brutto* Dostępność pokoi**
Pokój 1-osobowy  1200 zł/1476 zł Rezerwacja jest wstrzymana
Pokój 2-osobowy 1500 zł/1845 zł Rezerwacja jest wstrzymana

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%
**Pokazywany stan miejsc jest stanem chwilowym. W związku z kolejnymi rezerwacjami i możliwymi ich anulacjami może ulec zmianie. Aktualnie rezerwacja została wstrzymana do momentu ponownej możliwości organizowania tego typu wydarzeń

UWAGA: Rezerwacja miejsca w pokoju 2-osobowym możliwa jest jedynie w przypadku dwóch znających się uczestników. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym -rezerwacja online miejsca w pokoju nie jest możliwa. Należy mieć świadomość, że w przypadku rezygnacji z rezerwacji jednej z osób, druga z osób może być zobligowana do dokonania dopłaty do pełnego pokoju lub rezerwacja w całości zostanie anulowana.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „12KSPTA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Przeczytaj: Oświadczenie Biura Organizacyjnego w związku ze zmianą terminu konferencji spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV2 (choroba COVID19) 

Wszystkich uczestników Konferencji uczestniczących stacjonarnie, którzy nie skorzystali z opcji określonych w Oświadczeniu Biura Organizacyjnego obowiązuje pierwotny regulamin uczestnictwa w konferencji, z którego wynika, że aktualnie zwrot opłat – o ile konferencja w formie stacjonarnej się odbędzie, nie jest przewidywany.

W przypadku uczestników rejestrujących się jedynie do platformy cyfrowej (dostęp online) zwrot wpłaconej kwoty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 50 zł brutto) możliwy jest jedynie do 14 dni od otrzymania wpłaty, jednak nie później niż 48 h przed startem konferencji, w pozostałych przypadkach zwrot nie jest przewidywany.

Stąd w przypadku rejestracji nowych lub nieopłaconych prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

W każdym przypadku chęci dokonania reklamacji lub złożenia wniosku o zwrot wpłaconej opłaty należy pamiętać że:

 1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest przesłanie reklamacji, informacji o rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) . Decydująca jest data otrzymania reklamacji, rezygnacji lub wniosku.
 2. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, zwrot następuje dopiero po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 3. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
 4. Biuro Organizacyjne ma 14 dni do rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.