W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Uwaga: Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA

Rodzaj uczestnictwa Opłata
A Uczestnik – członek PTA 320 zł/393,60 zł1
B Uczestnik – nie członek PTA 320 zł/393,60 zł1
C Uczestnik – Pielęgniarka 320 zł/393,60 zł1

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Opłata rejestracyjna Uczestnika obejmuje:

  • dostęp do wszystkich sesji internetowych w tym również warsztatów przy zachowaniu wszystkich opcji interaktywnych (zadawanie pytań, udział w quizach czy konkursach)
  • dostęp do wystaw wirtualnych – m.in. możliwośc porozmawiania z przedstawicielami
  • 3 miesięczny dostęp do zarchiwizowanych materiałów (wykładów i materiałów Partnerów)
  • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* W przypadku uczestnictwa w konferencji online certyfikat przyznawany jest po weryfikacji logowania na platformę konferencji, czasu uczestnictwa, aktywności. Jest to możliwe poprzez wykorzystanie indywidualnego ID oraz licznika czasu oraz aktywności online

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „12KSPTA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

Przeczytaj: Oświadczenie Biura Organizacyjnego w związku ze zmianą terminu i formy konferencji spowodowaną epidemią wirusa SARS-CoV2 (choroba COVID19) 

W przypadku uczestników rejestrujących się jedynie do platformy cyfrowej (dostęp online) zwrot wpłaconej kwoty (pomniejszonej o opłatę manipulacyjną 50 zł brutto) możliwy jest jedynie do 14 dni od otrzymania wpłaty, jednak nie później niż 48 h przed startem konferencji, w pozostałych przypadkach zwrot nie jest przewidywany.

Stąd w przypadku rejestracji nowych lub nieopłaconych prosimy o przemyślane dokonywanie płatności.

W każdym przypadku chęci dokonania reklamacji lub złożenia wniosku o zwrot wpłaconej opłaty należy pamiętać że:

  1. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji lub zwrotu jest przesłanie reklamacji, informacji o rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego w formie pisemnej (może być drogą elektroniczną) . Decydująca jest data otrzymania reklamacji, rezygnacji lub wniosku.
  2. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, zwrot następuje dopiero po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
  3. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.
  4. Biuro Organizacyjne ma 14 dni do rozpatrzenia Twojej reklamacji.

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.