Wszystkich uczestników przed zarejestrowaniem się prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa.
W przypadku pytań, problemów lub chęci zarejestrowania większej liczby osób zachęcamy do kontaktu z Biurem Organizacyjnym.

Uwaga: Uczestnikami konferencji mogą być wyłącznie osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

Rejestracja indywidualna na XII Konferencję Szkoleniową PTA przeprowadzana jest za pośrednictwem Systemu Obsługi Konferencji znajdującego się pod bezpiecznym adresem https://szkolenia.altasoft.eu/. Po naciśnięciu poniższego przycisku nastąpi przekierowanie na odpowiednią stronę.

Zarejestruj się

Opłata rejestracyjna

Wysokość opłaty rejestracyjnej zależy od terminu zarejestrowania płatności na koncie Biura Organizacyjnego

Rodzaj uczestnictwa Zarejestrowana płatność
do 31.01.2020 do 31.03.2020 po 31.03.2020
A Uczestnik – członek PTA 750 zł/922,50 zł1 850 zł/1045,50 zł1 950 zł/1168,50 zł1
B Uczestnik – nie członek PTA 850 zł/1045,50 zł1 950 zł/1168,50 zł1 1000 zł/1230 zł1
C Uczestnik – Pielęgniarka 650 zł/799,50 zł1 750 zł/922,50 zł1 800 zł/984 zł1
G Osoba towarzysząca 550 zł/676,50 zł1 550 zł/676,50 zł1 550 zł/676,50 zł1

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%

Opłata rejestracyjna Uczestnika obejmuje:

 • identyfikator i materiały konferencyjne
 • udział w zajęciach naukowych
 • przewidziane programem posiłki
 • wstęp na wystawę medyczną
 • certyfikat uczestnictwa w konferencji*

* Warunkiem uzyskania certyfikatu jest potwierdzona obecność na konferencji. Organizator ani Biuro Organizacyjne nie mają obowiązku dosyłania certyfikatów po zakończeniu Konferencji

Uczestnik Konferencji z opłaconym fee ma ponadto -w miarę wolnych miejsc, możliwość zarejestrowania się na wybrane bezpłatne zajęcia warsztatowe (liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Start rejestracji na warsztaty: 23 marca 2020.

Opłata rejestracyjna Osoby Towarzyszącej zawiera:

 • identyfikator
 • przewidziane programem posiłki

Osoba Towarzysząca nie ma możliwości uczestniczenia w sesjach i innych zajęciach merytorycznych oraz nie ma wstępu na wystawę medyczną.
Uczestnik Konferencji wraz z Osobą Towarzyszącą ma możliwość uczestniczenia w ewentualnych dodatkowo płatnych lub bezpłatnych aktywnościach pozamerytorycznych towarzyszących konferencji.

Opcje dodatkowo płatne

Organizator może pobierać dodatkowe opłaty od Uczestników za:

 • certyfikowane kursy o ile takie zostaną uruchomione podczas Konferencji
 • udział w imprezach towarzyszących (pozamerytorycznych), o ile imprezy takie będą miały miejsce i nie będą finansowane przez zewnętrznego Sponsora, nie będącego członkiem Stowarzyszenia INFARMA.

DOPŁATY do pełnego pakietu z noclegiem

Dopłata do pakietu z noclegiem w hotelu  Gołębiewski obejmuje 3 noclegi  22/23.04.2020, 23/24.04.2020, 24/25.04.2020 ze śniadaniem. Wysokość dopłaty zależna jest od wybranego rodzaju pokoju.

Rodzaj rezerwacji Dopłata netto/brutto* Dostępność pokoi**
Pokój 1-osobowy  1200 zł/1476 zł Brak wolnych miejsc
Pokój 2-osobowy 1500 zł/1845 zł Brak wolnych miejsc

* Opłaty brutto zawierają VAT 23%
**Pokazywany stan miejsc jest stanem chwilowym. W związku z kolejnymi rezerwacjami i możliwymi ich anulacjami może ulec zmianie.  

UWAGA: Rezerwacja miejsca w pokoju 2-osobowym możliwa jest jedynie w przypadku dwóch znających się uczestników. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Biurem Organizacyjnym -rezerwacja online miejsca w pokoju nie jest możliwa. Należy mieć świadomość, że w przypadku rezygnacji z rezerwacji jednej z osób, druga z osób może być zobligowana do dokonania dopłaty do pełnego pokoju lub rezerwacja w całości zostanie anulowana.

Realizacja Płatności

Opłatę należy wnieść dopiero po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji na konferencję, przelewem na konto bankowe Biura Organizacyjnego:

Bank: mBank S.A.
Nr konta: 29 1140 2017 0000 4202 1296 1268
SWIFT CODE: BREXPLPWMUL
Tytuł wpłaty: należy podać imię i nazwisko uczestnika oraz hasło: „12KSPTA”
Adres Biura Organizacyjnego właściciela konta: AltaSoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, Polska

Warunki rezygnacji i zwrotu wniesionej opłaty

 1. Warunki zwrotu opłaty w przypadku chęci skorzystania z rezerwacji zbiorowej, grantu objętego oddzielną rezerwacją lub zaproszenia firmy dokonującej rezerwacji zbiorowych są identyczne, jak w przypadku rezygnacji z konferencji. Prosimy zatem wszystkich uczestników z wniesiona opłatą, którzy ostatecznie będą korzystali z rezerwacji zbiorowej, grantu lub zaproszenia firmy i którzy będą chcieli z tego tytułu zwrócić się o zwrot wcześniej indywidualnie wniesionych opłat o jak najwcześniejsze zasygnalizowanie takiej sytuacji.
 2. Warunkiem zwrotu jest przesłanie pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału lub wniosku o zwrot wniesionej indywidualnie opłaty do Biura Organizacyjnego. Decydująca jest data otrzymania rezygnacji lub wniosku:
Data otrzymania rezygnacji/wniosku Zwracana kwota
do dnia 30.11.2019 100% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem minus opłata manipulacyjna 50 zł brutto
do dnia 31.01.2020 90% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
do dnia 28.02.2020 50% wartości usług, które mają zostać objęte zwrotem
po 28.02.2020 Opłata nie podlega zwrotowi
 1. Zwrot opłaty następuje bezpośrednio na konto bankowe, z którego została wysłana. W przypadku wystawionych faktur VAT, do 14 dni po otrzymaniu przez Biuro Organizacyjne podpisanej kopii faktury korygującej.
 2. W przypadku wniesienia opłaty rejestracyjnej i nieobecności Uczestnika na Konferencji opłata rejestracyjna nie jest zwracana, a materiały konferencyjne nie będą w jakiejkolwiek formie dostarczane przez Organizatora lub Biuro Organizacyjne Uczestnikowi. Nieobecny Uczestnik nie ma też prawa do otrzymania certyfikatu uczestnictwa w Konferencji.

Zmiany w rejestracji

W przypadkach: zmian płatnika rezerwowanych usług albo danych osoby rejestrowanej dokonanych po zarejestrowaniu płatności, pobierana jest opłata manipulacyjna 50 zł brutto za każdy taki incydent.