20 maja 2020

Szanowni Państwo

W związku  ze stanem  epidemicznym w kraju spowodowanym epidemią wirusa SARS-CoV2 (choroba COVID19), wymuszającym odwołanie lub przesunięcie zaplanowanych Wydarzeń, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Uczestników wspólnie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym podjęliśmy decyzję o kolejnej zmianie terminu konferencji oraz o realizacji konferencji w nowym terminie w chmurze –  na bazie internetowej platformy cyfrowej równolegle do konferencji stacjonarnej (wersja HYBRYDOWA) lub jeżeli warunki nadal nie będą sprzyjające osobistemu uczestnictwu lekarzy w konferencjach wyłącznie w formie cyfrowej (wersja DIGITAL).

W konsekwencji podjętej decyzji wszystkie rejestracje i wniesione opłaty zostały automatycznie przeniesione na nowy termin. Prosimy wszystkie osoby, które nie mogą uczestniczyć w Konferencji w dniach 27-30.10.2020, albo też chcą zmienić formę uczestnictwa w Konferencji na uczestnictwo online o kontakt z Biurem Organizacyjnym do dn. 15.06.2020.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba z opłaconym dowolnym pakietem uczestnika konferencji stacjonarnej otrzymuje w cenie pakietu dodatkowo możliwość dostępu online do cyfrowej platformy konferencyjnej, co pozwala m.in. na:

    • interaktywny udział w konferencji oraz wirtualnych wystawach z każdego miejsca (np. dom, pokój hotelowy),
    • uniezależnienie się od liczebności grup warsztatowych – w przypadku braku miejsca na warsztatach można wziąć w nich udział – także zadając pytania,  logując się do platformy cyfrowej lub odtworzyć nagranie w innym dogodnym momencie,
    • bezpieczny dostęp do wszystkich treści edukacyjnych w każdym miejscu i czasie z możliwością odtworzenia na każdym urządzeniu w czasie 12 miesięcy po zakończeniu wydarzenia, co umożliwia np. odtworzenie wykładów odbywających się w panelach równoległych w dowolnym czasie.

W związku z tym, że dostęp do platformy wymagać będzie uwierzytelnienia, a indywidualne dane dostępowe wraz z instrukcjami zostaną przekazane przed konferencją drogą elektroniczną (email, sms), do końca maja skontaktujemy się Państwem mailowo na adres podany w trakcie rejestracji w celu potwierdzenia aktualności podanych danych i zweryfikowania zainteresowania włączeniem opcji dostępu online. W przypadku nie otrzymania od nas tego typu informacji prosimy o kontakt mailowy z Biurem.

Gorąco wszystkich zachęcamy do pozostania w gronie uczestników. Wierzymy, że realizacja Konferencji także na Platformie Cyfrowej doda jej atrakcyjności a  odsetek rezygnujących będzie bardzo mały.

Zgodnie z regulaminem – w niezależnych od Organizatora przypadkach, Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu lub zmianie miejsca i terminu konferencji, a Organizator ani Biuro Organizacyjne nie ponoszą wtedy odpowiedzialności za korzyści utracone przez Uczestników z tego tytułu oraz nie pokrywają utraconych kosztów, jakie Uczestnik poniósł w związku z tego typu zmianami. Jednakże uwzględniając nadzwyczajnie okoliczności wszelkie zgłoszenia rezygnacji lub zmiany formy uczestnictwa wynikające ze zmiany terminu zgłoszone do dn. 15.06.2020 rozpatrzymy indywidualnie. Jednocześnie chcemy Państwa zapewnić, że będziemy na bieżąco reagować na zalecenia organów państwowych i postępować zgodnie z nimi.

W przypadku braku ostatecznej możliwości realizacji Konferencji w wersji stacjonarnej w nowym terminie albo zgłoszonej do 15 czerwca 2020 rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji lub chęci zmiany formy uczestnictwa na uczestnictwo tylko online Uczestnik ma możliwość otrzymania vouchera o kwocie równoważnej  wpłaconej, a nie wykorzystanej kwocie z tytułu uczestnictwa umożliwiającego do 22 kwietnia 2021 zakup lub dofinansowanie zakupu wybranego pakietu uczestnika na dowolne konferencje medyczne lub szkolenia organizowane przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne lub AltaSoft Sp. z o.o. sp. k. do końca 2021 roku. Aktualnie planowane inne konferencje PTA to: VI Kliniczne Forum Ekspertów 24-26.09.2020 r. https://forum2020.szkoleniapta.pl (konferencja planowana jako konferencja hybrydowa lub całkowicie online), XIII Konferencja Szkoleniowa wiosna 2021 i XIV Międzynarodowy Kongres PTA 29.09.2021 – 2.10.2021 r. https://kongres2021.pta.med.pl/. Voucher upoważnia dodatkowo do 5% zniżki na zakupywane w AltaSoft Sp. z o.o. Sp.k pakiety uczestnictwa, może zostać użyty do opłacenia lub dofinansowania opłaty za udział także innej osoby, która spełnia warunki uczestnika danej konferencji lub szkolenia (w przypadku wymienionych wyżej konferencji uczestnikami mogą być osoby uprawnione do wystawiania recept lub prowadzące obrót produktami leczniczymi). Niewykorzystana  kwota vouchera zwracana jest Uczestnikowi  do 7 dni od zakończenia jego ważności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tzw. tarczy antykryzysowej (art. 15zp ustawy z dnia 31.03.2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw) w przypadku rezygnacji z vouchera i chęci otrzymania zwrotu wpłaconej kwoty, zwrot dokonywany jest do 180 dni od momentu otrzymania przez Biuro Organizacyjne pisemnej (może być drogą elektroniczną) rezygnacji z udziału z wnioskiem o zwrot wniesionej opłaty. Oczywiście dołożymy wszelkich starań aby taki zwrot mógł zostać dokonany wcześniej. Prosimy jednak o zrozumienie sytuacji,  brak możliwości realizacji Wydarzenia w zakładanych terminach i formach dotknął nas na finiszu prac organizacyjnych, co spowodowało już konieczność poniesienia większości kosztów organizacyjnych.

Mam nadzieję, że uda nam się spotkać w bezpiecznych warunkach w Wiśle, w hotelu Gołębiewski w nowym październikowym terminie.

Z poważaniem

Lucjan Bojdak
Prezes Zarządu AltaSoft sp. z o.o. sp.k.